Disclaimer

Artikel 1: definities

Website: www.fixitaalst.be en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: FixitAalst is de bevoegde uitgever van de webpagina;

Deze website is eigendom van FixitAalst – UCS bvba
Adres maatschappelijk zetel: Moorselbaan 395, 9300 Aalst
Telefoon: +32 (0) 477 220778
E-mail: kevin(at)fixitaalst(dot)be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

 

Artikel 2: Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan FixitAalst of rechthoudende derden.

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Artikel 3: Beperking van aansprakelijkheid

FixitAalst werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

FixitAalst geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

FixitAalst biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

FixitAalst is net verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

FixitAalst verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

FixitAalst kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

FixitAalst zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.

FixitAalst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;

 

Artikel 4: Bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.